Loading the content... Loading depends on your connection speed!

KRAV MAGAS BAKGRUNN OG HISTORIE

En spennende historie

Historien om Krav Maga er like spennende som selve systemet. Skaperen av Krav Maga het Imi Sde-Or, også kalt Imi Lichtenfeld. Historien om Krav Maga hører sammen med utviklingen av staten Israel og det israelske militærets behov for å beskytte sitt land i et av verdens mest fiendtlige områder. Med tanke på Imi`s omfattende ferdigheter i selvforsvar ble Imi rekruttert av Isaac Sadeh, den daværende øverstkommanderende offiseren i Haganah i 1942. To år senere begynte Imi å undervise i Kapap (som betyr hand to hand combat på hebraisk) og fysisk fostring til de fleste eliteavdelinger og spesialavdelinger som tilhørte Haganah, Palmach, and Palyam. I denne perioden var det forbudt å inneha skytevåpen og tilgangen på skytevåpen var begrenset. Skytevåpnene ble holdt gjemt for engelskmennene og ble bare brukt på spesielle oppdrag. Det faktum at skytevåpen ikke lett kunne benyttes, hadde en sterk påvirkning på stilens utvikling. Ubevæpnet nærkamp var absolutt viktig for å oppnå suksess.

 

I 1948, da staten Israel ble grunnlagt og IDF (Israeli Defense Forces) ble skapt, ble Imi hovedinstruktør for fysisk fostring og Krav Maga ved IDF School of Combat Fitness. Han tjenestegjorde i IDF i cirka 20 år, og i løpet av denne perioden utviklet og forfinet han sin unike metode for selvforsvar og nærkamp. Det var Imis ansvar å se til at soldatene i IDF, og spesialavdelingene, hadde eksepsjonelt gode ferdigheter i nærkamp. I løpet av disse 20 årene fortsatte Imi å forfine sine nærkamp teknikker (nå kalt for Krav Maga). Krav Maga er hebraisk og betyr kontaktkamp. Ved Imis pensjonering fra IDF på tidlig 60-tallet, begynte Imi å tilpasse stilen til sivilt bruk. Han åpnet to skoler, en i Netanya og en i Tel Aviv.

 

Krav Maga’s utvikling og Eyal Yanilov

Arbeidet i de følgende årene, og fram til i dag, har vært fokusert på å designe systemet slik at det fungerer i situasjoner som kan oppstå i hverdagen eller i situasjoner som kan oppstå på gaten. Imi og hans seniorstudenter tok for seg oppgaven å designe Krav Maga som et komplett system. Imi`s nærmeste assistent fra 80-tallet og fram til Imis død het Eyal Yanilov. Eyal ble tildelt ansvaret for å knyte sammen de løse trådene som fantes innenfor systemet, og han fikk også oppgaven med å skape et respektert kampsystem ut av Krav Maga. Et interessant resultat av dette var Krav Maga’s bruk av belter. I det tidlige systemet brukte ikke Imi belter på trening, fordi det var et militært system. Men siden Imi søkte anerkjennelse fra utøvere av andre kampsporter, skapte han et beltesystem basert på judo med hvitt, gult, oransje, grønt, blått, brunt og svart belte.

 

Nye problemer ble oppdaget underveis, og med hjelp av sine seniorinstruktører satte Imi igang med å finne løsninger på disse problemene. Kjernen i Krav Maga har alltid vært enkelhet og effektivitet, og Imi forsøkte alltid å finne den enkleste løsningen på de fleste problemene. Mange forandringer ble gjort i systemet både teknisk og visuelt, men i alt som Imi gjorde glemte han aldri det grunnleggende i systemet, nemlig enkelhet, effektivitet, og realisme.

 

Systemet ble delt i grader slik at det ble lettere å organisere. Imi begynte også å trene med GI (hvite judodrakter). På 90-tallet bestemte Imi seg for at belter ikke hadde noen plass I systemet siden de ikke fantes med i systemet fra begynnelsen av. Dessuten mente Imi at belter ikke hadde noen realistisk eller praktisk betydning i systemet. Systemet med grader ble beholdt, men beltene ble tatt bort og erstattet med et system med Practitioner, Graduate og Expert-nivåer. Treningsdrakten som benyttes i dag består av svarte bukser og hvite t-skjorter. Noen land bruker fortsatt belter i sitt curriculum, men ikke på trening.

 

Imi og hans seniorinstruktører dannet det første Krav Maga-forbundet i 1978, og i 1992 uttrykte Imi et ønske om å skape en internasjonal føderasjon for å hjelpe til med å spre systemet til hele verden. I 1995 ble hans drøm oppfylt da “The International Krav Maga Federation” (IKMF) ble dannet i Imis hjemby Netanya. Den 8. januar 1998 ble siste dag i den da 88 år gamle Imi Licthenfeld’s liv.

 

Krav Maga kommer til Norge

Rune 2010I 1996 deltok Rune Lind på det første europeiske instruktørkurset. Det var et 4 uker langt kurs i Gøteborg under ledelse av Eyal Yanilov, og med på kurset deltok også nåværende Krav
Maga ekspert Tommy Blom. Etter kurset dro Rune hjem til Norge og begynte å undervise i byer som Bodø, Oslo og Tromsø. Det norske forbundet ble stiftet i 1997 med Rune som leder, en posisjon han fortsatt innehar. I 1998 gikk førstegenerasjons-instruktører som Ole Boe, Cindy Larsen og Patrick Myrland gjennom kurset, og i 2002 starter Ole Boe opp Krav Maga Accademy i Oslo, nå den største klubben i organisasjonen.

 

I 2010 følte Eyal behovet for å danne en mer profesjonell organisasjon som kunne støtte klubber og instruktører bedre i sin virksomhet, og opprettet KMG – Krav Maga Global. Til i dag har antall elever som trener Krav Maga økt kraftig. KMG har nå lokale forbund og tilknytninger i 50 land. Krav Maga blir fortsatt brukt hver dag i IDF, i spesialstyrkene, i politiet og sikkerhetsstyrkene i Israel, og av mange andre eliteavdelinger i USA, Syd-amerika, Europa, og i andre deler av verden. Krav Maga har også blitt, som Imi ønsket å skape den, en viktig kilde for folk som ønsker å lære seg sivilt selvforsvar.

 

…so you may walk in peace…”

 

Mobile version: Enabled