Loading the content... Loading depends on your connection speed!

BLI INSTRUKTØR

OBS Neste kurs starter i september 2020. Både TAC og IAC.

Mange av oss som har trent Krav Maga over lengre tid får lyst til å bli instruktør. For noen er det et ønske om å lære systemet bedre, for noen er det et ønske om undervise og hjelpe andre. Vi ønsker deg velkommen som kandidat på vår instruktørutdannelse. Her vil vi forklare deg litt om prosessen du er på veg til å starte.

Bakgrunn

Krav Maga kommer fra Israel og ble oppfunnet av Imi Lichtenfeld. Imi utviklet Krav Maga først for militæret, før han i 1964 sluttet der og begynte å utvikle den sivile utgaven. Krav Maga er et system, utviklet av Imi og senere satt i mer orden av hovedsakelig Eyal Yanilov fram til i dag. De første internasjonale instruktørkursene startet på 1980 tallet, da med en gruppe amerikanske instruktører. Dette kurset ble ledet av bla.a Eyal Yanilov under oversyn av Imi selv. I dag ledes det grunnleggende instruktørkurset (General Instructor Course, GIC) vanligvis av medlemmer fra Global Team.

Innhold

Hele utdannelsen til full instruktør er i dag 24 dager, eller 180 timer. Dette gjør det til et av de meste omfattende kursene på markedet. Kurset dekker det meste av pensum fra grunnleggende Krav Maga, samt det pedagogiske som skiller Krav Maga fra mange andre stilarter. Kurset bygger deltageren opp til å bli instruktører som kan holde egne klasser og starte egne skoler. Instruktørferdigheter, utøverferdigheter og teoretisk kunnskap er viktige momenter i utviklingen av den ferdigstilte instruktøren.

Kurset er delt opp i forskjellige deler slik at du kan ta utdannelsen i det tempoet du føler er riktig for deg.

Trainers Assistant Course er det første kurset i rekken. TAC er 3 dager som forbereder deg til å være assistent i timene. Du vil få inngående forståelse for hvordan timene er bygget opp, hvordan man holder gode og effektive oppvarminger, hvordan man instruerer og korrigere.

Assistant Instructors Course er det neste kurset. Dette kurset er på 6 dager etter at man har fullført TAC kurset. De to kursene kan også tas  i ett som et 9 dagers kurs. Eller fordelt ut over en lengre periode. En assistent instruktør kan holde egne timer uten en full instruktør til stedet. Instruktøren er mye bedre rustet til å holde undervisningen med inngående kunnskap om hvordan de individuelle teknikkene skal undervises og hvorfor teknikkene er bygd opp slik de er.

General Instructor eller full instruktørkurs er det fulle 24 dagers kurset som  gir det full utdannelse innen undervisning.

Opptakskrav

I forkant av kurset blir man kontrollert og godkjent. Kravene for å bli godkjent for deltagelse er formelle og er eksempelvis:

  • Minimum P3 i systemet (fortrinnsvis høyere) eller minimum 2 år med aktiv KMG trening. Med anbefaling fra aktiv KMG instruktør eller HQ.
  • 4 års erfaring fra kampsport (Dersom man ikke har trent Krav Maga før)
  • Over 20 år
  • Plettfri vandel
  • Gode slag- og sparkeferdigheter
  • Gode instruktøregenskaper

De mer uformelle er et ønske om å instruere. Hvis du bare vil ta kurset for egen læring fins det kortere og billigere kurs å ta. Vi velger folk for instruktørkurset som vi kjenner, liker og ser har de rette verdiene for KMG. Dette er folk vi skal jobbe med i fremtiden og som, gjennom sin fremtreden og undervisning, vil reflektere godt eller dårlig på oss alle. Så vi har som krav at våre kandidater må treffe oss til evaluering i forkant av kurset, både slik at vi blir kjent med deg og du med oss.

Før kurset

Før kurset starter gir vi oppfølging i form av tilsendt materiell som skal forberedes. Det er derfor greit å melde seg på tidlig slik at man kan få god tid til å forberede seg.

Under kurset

Dagene på kurset er lange og tunge. Men man utvikler svært gode ferdigheter når man lever i en boble med Krav Maga hele dagen.

Rent logistisk er kurset delt inn i 4 deler på 3+6+9+6 dager. Etter hver del er det en vurdering om man skal delta på neste del eller vente før man fortsetter. De aller fleste fullfører kurset fortløpende med 4-6 uker pause mellom hver del. Men det er mulig å ha en lengre pause hvis det passer bedre med jobb, familie; eller man ønsker mer tid til å forberede seg mellom delene.

Etter kurset må du bestå flere prøver, både skriftlig teori, praktisk undervisning og gradering. Det er alltid en fare for at noen ikke består alle testene første forsøket, men da blir det gitt tilbud om oppfølging i etterkant og de alle fleste består kurset på et senere tidspunkt.

Etter kurset

Etter endt bestått kurs blir du instruktør, enten i en klubb som alt eksisterer i byen din, eller du kanskje starter opp din egen klubb. Du vil komme inn i vår instruktørgruppe der du vil få tilbud om en rekke «Instructor Updates» (IU) i Norge og utlandet. Våre instruktører betaler en lisens til KMG Norge, og kan reise på oppdateringer GRATIS i Norge, Sverige og Danmark. Dvs at de har muligheten til å trene 3 dager 10-12 ganger i året (altså 30-36 dager) med en av våre høyt graderte instruktører. Vi krever at man deltar på årlige oppdateringer for å kunne benytte KMG Instruktør tittelen. Den henger høyt og du må være oppdatert og holde ferdighetene ved like.

I tillegg gir vi hjelp og oppfølging i oppstartsfaser med driften. Vi kan sende besøkende instruktører for å hjelpe til å arrangere seminarer og eventer for å trekke til seg oppmerksomhet. Vi har en rekke spesialinstruktører som kan jobbe mot spesielle markeder som barn, kvinner og vekter & sikkerhetsbransjen.

Veien videre etter Instruktørkurset (GIC)

KMG kjører en rekke spesialkurs i Norge, og utlandet, som Kids Instructor Course (KIC), Law Enforcement Instructor Course (LEIC), Women Instructor Course (WIC), Transport Instructors Course (TIC), Combat Mindset Instructors Course (CMIC), VIP instructors Course (VIPIC) m.m. Alle disse kursene gir økt kunnskap om hvordan systemet benyttes av spesielle grupper, og som alle har spesielle behov og tilnærminger.

KMG Norge er en åpen organisasjon som ønsker velkommen utøvere fra andre stilarter som enten vil prøve noe nytt, eller kanskje utvide allerede eksisterende tilbud. Vi har mange som har svart belte i flere andre kampsporter, bl.a karate og kickboxing. Vi ønsker velkommen de med god bakgrunn fra andre stilarter som et verdifullt medlem i vår instruktørgruppe. Vi har instruktører fra flere andre organisasjoner som nå har valgt å jobbe med oss. Vi vil gjerne samle alle disse også i vår organisasjon så lenge de har et genuint ønske om å trene Krav Maga og er interessert i å investere tid og innsats i Krav Maga. Da vil i KMG også satse og bruke tid og innsats på å gjøre deg så god som mulig.

Kort sagt har man som Krav Maga instruktør mange muligheter til å utvikle seg videre og lære nye teknikker og ferdigheter.

Om man ikke har bakgrunn i Krav Maga, om man er student i en Krav Maga klubb eller om man kanskje er instruktør i en annen Krav Maga organisasjon, ønsker vi alle som har en genuin interesse velkommen!

Mobile version: Enabled