Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Yngve Hovland

Yngve Hovland
Graduate 4
Bergen
 

Bakgrunn innen Krav Maga

Yngve startet å trene KravMaga i 2009 hos Bushido Kampsportsenter /

KMG-Bergen. Han startet sin instruktørutdannelse i 2012. I 2013 gjennomførte Yngve Law Enforcement Instructor Course (LEIC) med Rune Lind & Eyal Yanilov.

I februar 2016, gjennomførte Yngve Combat Mindset Instructor Course (CMIC).

Yngve deltar jevnlig på Instructor Update`s.

Yngve har gjennom årene fått lære av flere Masters & Experts, blant annet: Rune Lind, Eyal Yanilov, Ilya Dunsky, Ole Boe, m.flere.
Yngve innehar i dag graden Graduate 4.

 

Annen relevant bakgrunn

Yngve har tidligere kampsporterfaring fra Kickboxing og Karate.

Som tidligere grensejeger har Yngve gjennomgått betydelig militær trening og opplæring, også en rekke spesialkurs.

Yngve utfører tidvis konsulentoppdrag for Forsvaret.

Yngve har tidligere arbeidet i psykiatrien og har fra denne perioden 13-14 års erfaring med konflikthåndtering av mennesker med voldelig adferd.

Siden 2009 har Yngve jobbet i Bergen Fengsel som fengselsbetjent, og har de siste årene deltatt aktivt i opplæring og øvelser innen arrestasjonsteknikk, pasifisering, celleoperasjoner, m.m.

Yngve har fra tidligere, utdanning i Markedsføring hos BI.

Hans spesialfelt er konflikthåndtering & Law Enforcement.

 

Stilling i KMG Norway

Instruktør for KMG-Bergen.

Har ansvar for undervisningen på et av KMG-Bergen sine 2 undervisningslokasjoner, i samarbeid med hovedinstruktør.

Underviser tidvis på alle partier for voksne elever.

Sammen med hovedinstruktør og skoleeier, driver Yngve KMG-Bergen sin kursavdeling.

 

Gjennomført spesialiseringskurs  i Krav Maga

  • General Instructors Course (GIC)
  • Law Enforcement Instructors Course (LEIC)
  • Combat Mindset Instructors Course (CMIC)

 

Mobile version: Enabled