Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Tony Wangdu

Tony Wangdu
Graduate 4
Oslo øst, Bekkelaget
 

Bakgrunn innen Krav Maga

Tony startet som Krav Maga instruktør i 2012 etter å ha fullført det første helnorske instruktørkurset. Han har i ettertid tatt flere spesialkurs og startet sin egen klubb, KMG Urban Fighter. Her trener han både barn, ungdommer og voksne sammen med flere instruktører.

 

Annen relevant bakgrunn

Tony har jobbet i flere av de største sikkerhestfirmaene i Norge i mange år.

 

Stilling i KMG Norway

Tony er i dag instruktør hos KMG Oslo Øst, Urban Fighter.

 

Gjennomført spesialiseringskurs  i Krav Maga

  • General Instructors Course (GIC)
  • Law Enforcement Instructors Course (LEIC)
  • Womens Instructors Course (WIC)
  • Kids Instructors Course (KIC)

 

Mobile version: Enabled