Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Patrick Myrland

Patrick Myrland
Graduate 3
Bodø
 

Bakgrunn innen Krav Maga

Patrick begynte å trene Krav Maga i 1997 i den første klubben i Norge. Her trente han under Rune Lind og Idar Arntsen (E1). Han kommer med en bakgrunn fra boksing. Patrick reiste til Sverige og Finland in 1998 for å ta sitt instruktørkurs sammen med Cindy Larsen og Ole Boe.

 

Annen relevant bakgrunn

Patrick kom tilbake fra kurset og begynte som instruktør i Bodø. I 1999 gikk Patrick og Rune i kompaniskap om å starte Bodø Kampsportsenter, det første kampsportsenteret i nord. Dette senteret er nå utviklet til BBGym Bodø hvor Patrick er daglig leder.

Patrick er utdannet CrossFit instruktør, SFG kettlebellinstruktør. Han driver et CrossFit teens program med venteliste, og jobber som PT på senteret. Patrick var en del av den første gruppen instruktører som reiste til Danmark og tok Krav Kids instruktørkurset for barn og ungdommer.

 

Stilling i KMG Norway

Patrick er instruktør i Krav Maga Global Bodø.

 

Gjennomført spesialiseringskurs i Krav Maga

  • General Instructor Course (GIC)

 

Mobile version: Enabled