Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Øystein Nyberg Pedersen

Øystein Nyberg Pedersen
Graduate 4
Oslo Sentrum
 
  1. Bakgrunn innen Krav Maga

Øystein startet med Krav Maga i 2012 hos Krav Maga Academy i Oslo. Der har han gått gradene opp til G1 frem til han tok instruktørkurset og G2 graden i 2015. Instruktørkurset gjennomførte han i Oslo, Gøteborg og Århus i et Skandinavisk samarbeid under ledelse av Rune Lind, Tommy Blom og Emmanuel Ayache.

Stilling i KMG Norway

Øystein er i dag instruktør hos KMG Oslo Sentrum, Krav Maga Academy.

Gjennomført spesialiseringskurs  i Krav Maga

  • General Instructors Course (GIC)

Mobile version: Enabled