Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Ottar Vassenden

Ottar Vassenden
Graduate 1
Bergen
 

Bakgrunn innen Krav Maga

Ottar startet med KravMaga på midten av 2000-tallet,

han deltok på det første komplette instruktørkurset som ble holdt i Norge, i regi av Rune Lind i 2011.

Ottar eier og driver Bushido Kampsportsenter som KMG-Bergen er en del av.

Bushido Kampsportsenter ble startet i 2009.

Februar 2016 gjennomførte Ottar, Combat Mindset Instructor Course (CMIC).

Han deltar jevnlig på Instructor Updates og har trent og lært av flere Masters & Experts, blant annet: Rune Lind, Eyal Yanilov, Ilya Dunsky, Ole Boe, m.flere..

Ottar innehar graden Graduate 1.

Annen relevant bakgrunn

Drevet aktivt kampsport siden 1988. Eier, grunnlegger og hovedinstruktør av Bushido Kampsportsenter siden 2009.

Ottar har tidligere drevet flere kampsportklubber.

Han var tidligere en meget dyktig konkurranseutøver i Karate.

Ottar har drevet kampsport i 27 år, er fortsatt aktiv hver dag, han innehar følgende grader:

 

5 Dan Karate

5 Dan Ju-Jutsu

2 Dan Kenjutsu

2 Dan Iaido

1 Dan Kickboxing

1 Dan Judo

MMA/Grappling instruktør

 

Instruktørtittel Renshi

 

Ottar sitter i styret i Norges Kampsportforbund, seksjon Ju-Jutsu.

Han er ansvarlig leder for WTMAS i Norge.

Han er ansvarlig leder i Norge for Hokutoryu Ju-Jutsu og World Federation of Ju-Jutsu.

 

Ottar har følgende dommerverv:

 

Internasjonal dommer for fullkontakt Ju-Jutsu.

Dommer for sports-Ju-Jutsu.

Dommer for Ne-Waza.

 

Ottar er deler av året engasjert som innleid instruktør for Norges kampsportforbund.

 

Bushido Kampsportsenter skal ha det beste fokus på bredde, der kvalitet og trivsel er tradisjon, reiser Ottar flere ganger årlig utenlands for å lære og for å undervise. Dette gir Ottar en bred internasjonal erfaring som instruktør innen kampsport/selvforsvar, og han er en meget etterspurt instruktør blant andre forbund, både nasjonale og internasjonale.

 

Ottar er utdannet sosionom, jobber i det statlige barnevernet og har mange års erfaring med konflikthåndtering.

 

Ottar har gjennomført Befalsskolen til Sjøforsvaret, og har i denne sammenheng betydelig med militær trening og opplæring.

Som befal i Forsvaret har Ottar solid erfaring i ledelse, både som lagfører og leder i andre sammenhenger.

Han behersker meget godt militære enkeltferdigheter.

 

Ottar utfører tidvis konsulentoppdrag for Forsvaret.

Ottar kompetanse strekker seg over mange områder, innenfor KravMaga er hans spesialfelt effektivt selvforsvar.

Stilling i KMG Norway

School Owner KMG-Bergen.

Instruktør KMG-Bergen.

Underviser tidvis på alle partier.

Holder en rekke kurs og seminarer.

Gjennomført spesialiseringskurs  i Krav Maga

  • General Instructors Course (GIC)
  • Combat Mindset Instructors Course (CMIC)

 

Mobile version: Enabled