Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Ole Svendgård

Ole Svendgård
Graduate 4
Trondheim
 

Bakgrunn innen Krav Maga

Ole har trent Krav Maga siden 2006 da klubben i Trondheim var ganske ny, og har fullført instruktørkurset. Ole har dermed fulgt klubbens utvikling siden starten.

Annen relevant bakgrunn

Ole er økonom, arbeider som selvstendig næringsdrivende og er godt etablert med enebolig og stasjonsvogn.

Stilling i KMG Norway

Ole reiser en del i jobben og har derfor ikke faste treninger, men er med og instruerer hos KMG Trondheim når han har mulighet for det.

Gjennomført spesialiseringskurs  i Krav Maga

  • General Instructors Course (GIC)

 

Mobile version: Enabled