Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Morten Holvik

Morten Holvik
Practitioner 5
Bergen
 

Bakgrunn innen KravMaga

Morten startet med KravMaga høsten 2013.

Han gjennomførte instruktørkurset for barn & ungdom (KIC) i  2014.

Han har vært en viktig bidragsyter ved oppstart av barne og ungdomspartier hos KMG-Bergen.

Morten gjennomførte i februar 2016, Combat Mindset Instructor Course (CMIC).

Morten deltok våren 2016 på Krav Desert, som er en 10-dagers ørkentur gjennom store deler av Israel, turen hadde daglig 5 timer intenstiv KravMaga-trening, blant annet hos IDF.

Morten er påmeldt og skal gjennomføre det generelle instruktørkurset (GIC) høsten 2015.

Han har gjennom sin tid hos KMG-Bergen fått lære og trene med følgende Experts og Masters: Eyal Yanilov, Rune Lind, Ole Boe, Nadav Shoshan, Ilya Dunsky, Ravid Schimko, m. flere.

Morten innehar i dag graden Practitioner 5.

 

Annen relevant bakgrunn

Morten er ansatt i det største sikkerhetsselskapet i Norge, er utdannet vekter og jobber med vakt & sikkerhet samt at han leverer tekniske sikkerhetsløsninger på større bygg.

Morten har hatt en rekke spesialkurs innen sikkerhetsbransjen.

Morten har i en 12-års periode vært en rollemodell som leder for barn og unge, herunder også aktiviteter, arrangementer og turer. Denne erfaringen gir Morten et solid grunnlag og stor trygghet som KMG Kids-instruktør

 

Stilling hos KMG-Norway

Ansvarlig for Kids & Teens partiene hos KMG-Bergen, under hovedinstruktør.

Kids & Teens Instruktør for KMG-Bergen.

Underviser barn og ungdom.

Morten er en del av kursavdelingen til KMG-Bergen, under hovedinstruktør.

Morten assisterer tidvis instruktører på andre partier.

 

GJENNOMFØRT SPESIALISERINGSKURS I KRAVMAGA

  • Kids Instructor Course (KIC)

 

Mobile version: Enabled