Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Linn Hege Haraldsvik

Linn Hege Haraldsvik
Graduate 3
Skottland
 

Bakgrunn innen Krav Maga

Linn ble først introdusert til krav maga gjennom nærkamptrening i Forsvaret. Deretter begynte hun å trene krav maga sivilt i Skottland i 2012 og fullførte instruktørkurset i Norge våren 2014. Linn har vært instruktør i Krav Maga Trondheim en liten periode før hun flyttet tilbake til Edinburgh, Skottland. Der har hun startet KMG klubben Rencounter Krav Maga og jobber med å gjøre det til sin fulltidsbeskjeftigelse.

Annen relevant bakgrunn

Linn er lagfører i Heimevernets innsatsstyrke og er nærkampinstruktør i sin avdeling, hun har også kurs i Trening i Maktanvendelse (TIM). Hun har tatt instruktørkurs i scenariotrening med Rory Miller, som er ekspert på voldsdynamikk, og har instruktørkurs i Primal Move/Ground Force Method. Tidligere har hun vært innom ulike kampsporter i kortere og lengre perioder, bl.a. taekwondo, judo, og karate.

Før hun falt for krav maga tok hun en masterutdannelse ved University of Edinburgh, i internasjonal og europeisk politikk, med fokus på internasjonal sikkerhet og moderne krigføring. Hun har også studert europastudier med engelsk ved NTNU.

Stilling i KMG Norway

Linn Hege er i dag instruktør på sin egen klubb i Skottland, men pendler mellom Skottland og Norge, hvor hun ofte er å se på KMG Trondheim.

Gjennomført spesialiseringskurs  i Krav Maga

  • General Instructors Course (GIC)
  • VIP Instructors Course (VIPIC)

 

Mobile version: Enabled