Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Kim Rene Sjursæther

Kim Rene Sjursæther
Practitioner 5
Bergen
 

Bakgrunn innen Krav Maga

Kim startet med KravMaga i august 2012.

Høsten 2014 gjennomførte Kim instruktørkurset for barn & ungdom (KIC).

Han har bidratt med oppstart av barne og ungdomspartiene hos Bushido Kampsportsenter / KMG-Bergen og drift av disse.

Kim`s plan er å gjennomføre det generelle instruktørkurset (GIC) etter han er ferdig med sine studier.

Kim gjennomførte i februar 2016, Combat Mindset Instructor Course (CMIC).

Kim deltar på Kids Instructor Updates.

Han har i tiden hos KMG-Bergen fått trene og lære av følgende Experts og Masters: Eyal Yanilov, Rune Lind, Nadav Shoshan, Ole Boe, m.flere.

Kim innehar i dag graden Practitioner 5.

 

Annen Relevant Bakgrunn

Kim har tidligere kampsporterfaring fra Kickboxing.

Militært har Kim tjenestegjort hos GSV / Garnisonen Sør-Varanger, og da under vinterkontingent, som regnes som en tøff tjeneste. Han har under tjenesten vært gjennom mye variert og tøff trening samt ekstremt mye øvelser.

Kim studerer lærerfag ved Høyskolen i Bergen, og tar bachelor i Idrett og Kroppsøving.

Kim har tidligere vært både basketballtrener og fotballtrener for barn og ungdom, i en periode på 8 år.

Han har gjennom trenerperioden ervervet betydelig erfaring i å lede barn og ungdom, både gjennom fysisk og teknisk trening, arrangementer og turer.

Hans spesialfelt er trening av barn og unge, og pedagogikk.

Stilling i KMG Norway

Kids & Teens instruktør for KMG-Bergen.

Underviser på barn og ungdomspartier.

Gjennomført spesialiseringskurs  i Krav Maga

  • Kids Instructor Course (KIC)

 

 

Mobile version: Enabled