Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Jens Christian Andersen

Jens Christian Andersen
Graduate 4
Bergen
 

Bakgrunn innen Krav Maga

Jens Christian startet å trene KravMaga i 2006.

Den gang i militær sammenheng, ble kjent med Rune Lind i 2008. I 2011 deltok Jens Christian på det første komplette instruktørkurset holdt i Norge i regi av Rune Lind, samme år startet Jens Christian opp KMG-Bergen sammen med Ottar Andrè Vassenden som en del av Bushido Kampsportsenter. KMG-Bergen er i dag en stor klubb i norsk sammenheng, med nærmere 200 elever, 2 undervisningssteder i Bergen, med undervisning for voksne, barn & ungdom, samt eget kvinneparti. KMG-Bergen holder en rekke kurs.

Jens Christian gjennomførte I 2013 Law Enforcement Instructor Course (LEIC), og i 2014 Women Instructor Course (WIC) og Kids Instructor Course (KIC). Februar 2016 gjennomførte Jens Christian spesialkurset CMIC, Combat Mindset Instructor Course (CMIC). Våren 2017 gjennomførte Jens Christian 7-dagers instruktørkurs under Eyal Yanilov i temaet Public Transport & CQB. Vinteren 2014/2015 deltok Jens Christian på KMG sin Touring & Training i Israel, en 10 dagers tur rundt i Israel som også inneholdt 50 timer intensiv KravMaga-trening i forskjellige miljøer. Våren 2016 deltok Jens Christian på Krav Desert, en 10-dagers ørkentur gjennom store deler av Israel, på denne turen ble det også daglig gjennomført 5 timer intensiv KravMaga, blant annet innbefattet det trening hos IDF.

Jens Christian deltar jevnlig på Instructor Updates. Opp gjennom årene har Jens Christian fått møte, og lære av: Rune Lind, Eyal Yanilov, Ilya Dunsky, Ole Boe, Ravid Schimko, Meyrav Bar Haim, Gracia Ho, Zeev Cohen, Nadav Shoshan, m.flere..

 

Annen relevant bakgrunn

Jens Christian har en betydelig bakgrunn fra andre kampsystemer, startet med Budokan Karate så tidlig som i 1982. På 2000-tallet ble det fordypning i forskjellige systemer, i tillegg til 6 års trening med Filipinsk nærkamp/Kali, innehar Jens Christian følgende grader:

 • Sort belte 1 Dan Karate Shotokan.
 • Sort belte 3 Dan Karate WTMAS/NKF
 • Sort belte 1 Dan Ju-Jutsu WTMAS/NKF
 • Sort belte 1 Dan Judo.
 • Har instruktørtittel Sensei.

Jens Christian er tidvis innleid som instruktør for Norges Kampsportforbund. Han benyttes også som instruktør for Bushido Kampsportsenter i inn og utland. Trener aktivt, både Kettlebells/Strongfirst Hardstyle, løp/sykling. Jens Christian har hatt en lang karriere i det norske Forsvaret, både som MP-offiser, og som instruktør i diverse fagfelt.

Han innehar Nivå-2 som instruktør i militær Nærkamp, og har jobbet tett med Fagmyndighet Nærkamp i Forsvaret. Jens Christian er tidvis engasjert med diverse roller i Forsvaret. Jens Christian har ved flere anledninger undervist Politiet i spesielle temaer.

Sitt daglige virke har Jens Christian i et stort forretningsselskap, hvor han jobber med drift av et større forretningsbygg. Jens Christian har i tillegg til annen yrkesutdannelse, gått bedriftslederskolen.

 

Stilling i KMG Norway

Jens Christian er hovedinstruktør for KMG-Bergen, ansvarlig for all drift og undervisning, både faglig og administrativt.

Underviser tidvis på alle partier.

Arrangerer en rekke kurs og seminarer.

Hans spesialfelt er nærkamp m/våpen, effektivt selvforsvar & Law Enforcement.

 

Gjennomførte spesialiseringkurs i Krav Maga

 • General Instructor Course (GIC)
 • Combat Mindset Instructor Course (CMIC)
 • Law Enforcement Instructor Course (LEIC)
 • Public Transport & CQB Instructor Course (TIC)
 • Women Instructor Course (WIC)
 • Kids Instructor Course (KIC)General Instructors Course (GIC)

 

Kontakt: jens.christian.andersen@kravmaga.no / (0047) 976 60 715

Mobile version: Enabled