Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Jens Christian Andersen

Jens Christian Andersen
Graduate 4
 Bergen
 

Bakgrunn innen Krav Maga

Jens Christian startet å trene KravMaga i 2006,

den gang i militær sammenheng, ble kjent med Rune Lind i 2008. I 2011 deltok Jens Christian på det første komplette instruktørkurset holdt i Norge i regi av Rune Lind, samme år startet Jens Christian opp KMG-Bergen sammen med Ottar Andrè Vassenden som en del av Bushido Kampsportsenter. KMG-Bergen er i dag en stor klubb i norsk sammenheng, med nærmere 200 elever, 2 undervisningssteder i Bergen, med undervisning for voksne, barn & ungdom, samt eget kvinneparti. KMG-Bergen holder en rekke kurs.

Jens Christian gjennomførte I 2013 Law Enforcement Instructor Course (LEIC), og i 2014 Women Instructor Course (WIC) og Kids Instructor Course (KIC). Februar 2016 gjennomførte Jens Christian spesialkurset CMIC, Combat Mindset Instructor Course (CMIC). Vinteren 2014/2015 deltok Jens Christian på KMG sin Touring & Training i Israel, en 10 dagers tur rundt i Israel som også inneholdt 50 timer intensiv KravMaga-trening i forskjellige miljøer. Våren 2016 deltok Jens Christian på Krav Desert, en 10-dagers ørkentur gjennom store deler av Israel, på denne turen ble det også daglig gjennomført 5 timer intensiv KravMaga, blant annet innbefattet det trening hos IDF.

Jens Christian deltar jevnlig på Instructor Updates.

Opp gjennom årene har Jens Christian fått møte, og lære av: Rune Lind, Eyal Yanilov, Ilya Dunsky, Ole Boe, Ravid Schimko, Meyrav Bar Haim, Gracia Ho, Zeev Cohen, Nadav Shoshan, m.flere..
Jens Christian innehar i dag graden Graduate 4.

 

Annen relevant bakgrunn

Jens Christian har en betydelig bakgrunn fra andre kampsystemer, startet med Budokan Karate så tidlig som i 1982. På 2000-tallet ble det fordypning i forskjellige systemer, i tillegg til 6 års trening med Filipinsk nærkamp/Kali, innehar Jens Christian følgende grader:

  • Sort belte 1 Dan Karate Shotokan.
  • Sort belte 3 Dan Karate WTMAS.
  • Sort belte 1 Dan Ju-Jutsu.
  • Sort belte 1. Dan Judo

Har instruktørtittel Sensei.

 

Jens Christian er tidvis innleid som instruktør for Norges Kampsportforbund.

Han benyttes også som instruktør for Bushido Kampsportsenter i inn og utland.

 

Jens Christian har hatt en lang karriere i det norske Forsvaret, både som MP-offiser, med militærpolitiarbeid og som instruktør i Militær Nærkamp.

Militær Nærkamp har han bedrevet siden 2006.

Han innehar Nivå-2 som instruktør i militær Nærkamp, og jobber tett med Fagmyndighet Nærkamp i Forsvaret.

Jens Christian holder kurs for Forsvaret, utdanner og sertifiserer nye nærkampinstruktører.

Han har militært engasjement som HI Nærkamp og Arrestasjonsteknikk.

Instruktør i «Trening i Maktanvendelse».

Instruktør filmskytebane.

Skyteinstruktør pistol.

Skyteinstruktør angrepsrifle.

Batonginstruktør.

 

Han har vært kurset i og har trent militær ledsagelse, VIP & Close Protection.

I tillegg kurs som går på logistikk/organisering/samvirke, og ledelse på troppsnivå.

 

Jens Christian har tidvist undervist Politiet i spesielle temaer.

 

Sitt daglige virke har Jens Christian i et stort nordisk forretningsselskap, hvor han jobber som driftstekniker med ansvar for et større forretningsbygg, samt drift av dette.

Jens Christian har i tillegg til annen yrkesutdannelse, gått bedriftslederskolen.

Stilling i KMG Norway

Jens Christian er hovedinstruktør for KMG-Bergen, ansvarlig for all drift og undervisning, både faglig og administrativt.

Underviser tidvis på alle partier.

Arrangerer en rekke kurs og seminarer.

Hans spesialfelt er nærkamp m/våpen, effektivt selvforsvar & Law Enforcement.

 

Gjennomførte spesialiseringkurs i Krav Maga

  • General Instructors Course (GIC)
  • Law Enforcement Instructors Course (LEIC)
  • Kids Instructors Course (KIC)
  • Womens Instructors Course (WIC)
  • Combat Mindset Instructors Course (CMIC)

 

Mobile version: Enabled