Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Joar Vik – National Team

Vi ønsker i dag Joar Vik velkommen på National Team Norge.

runejoar

Nasjonalt Team er de mest erfarne instruktørene i Norge. For å bli medlem i Nasjonalt Team hos Krav Maga Global Norge kreves mange år trening, spesialisering innen systemet, et høyt personlig ferdighetsnivå, et høyt kunnskapsnivå og gode holdninger i tråd med våre verdier. Teamet består utelukkende av Expert level instruktører og samtlige har flere spesialutdanninger innen systemet. En forutsetning for deltagelse på National Team er å reise mye på leirer og kurs nasjonalt.

Nasjonalt Team vil være ansvarlig for mye av kurs og testinger som arrangeres i regi av KMG Norge og vil være veiledere for G-level instruktørene i regionen.

Joar begynte som elev i KMG Bergen under Jens Christian og var en av de ivrige elevene som kjørte flere timer fra Hardanger til Bergen hver gang han skulle på trening. Etter at han har tatt instruktørkurset har han deltatt og undervist/gradert på leirer i Bergen en rekke ganger. Han har vært i utlandet på både kurs og samlinger. Joar graderte til Expert 1 i Israel.

Comments are closed.

Mobile version: Enabled